Kontakt

 

FHU GReen

Anna Gorzycka

ul. Chełmińska 115

86-300 Grudziądz, Polska

NIP: 879-210-19-78

office@greentrading.pl

tel. +48 52 552 44 11

fax +48 52 552 44 12

Logistyka

biuro@greentrading.pl

tel. kom. +48 512 021 133

tel. +48 52 552 44 17

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Gorzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „GREEN” ANNA GORZYCKA, ul. Chełmińska 115, 86-300 Grudziądz, tel: +48 52 552 44 11 ,
e-mail: biuro@greentrading.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną/realizacji umowy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego, a w miarę możliwości usunięte zostaną w terminie wcześniejszym.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.